Điều Khoản Dịch Vụ

➡️ Bằng cách sử dụng dịch vụ tại VNKings đồng nghĩa với bạn đã tự động chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được liệt kê dưới đây cho dù bất kể lý do bạn đã đọc nó hay không.


➡️ Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên đọc tất cả các điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ để đảm bảo luôn được cập nhật những điều khoản mới nhất hiện tại và trong cả tương lai.


Giá của VNKings có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Các chính sách thanh toán và hoàn tiền vẫn có hiệu lực trong trường hợp tỉ giá thay đổi.

Chúng tôi không đảm bảo cam kết chính xác thời gian hoàn thành đơn hàng cho bất kỳ dịch vụ nào. Thời gian đưa ra chỉ là ước tính tốt nhất về đơn hàng có thể hoàn thành.

Thời gian hoàn thành được chúng tôi liệt kê tại mô tả dịch vụ là ước tính và chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho các đơn hàng đang xử lý nếu bạn thấy chúng mất quá nhiều thời gian.